top of page
I
I
I
I
I
I

Bilingual edition

 

Fou donzella,

fou princesa

i també…

l’última espurna

de la meva estrella.

 

She was a maiden,

she was a princess

and also...

the last spark

of my star.

Ella

 

Her

 

Choose the bilingual box that suits you best
 Escoja el botón bilingúe que más le convenga
bottom of page